AngularJS ile Türkçe İşaret Dili Uygulaması Örneği

Angular’ın ng-repeat özelliğini gösteren bir uygulama fikri ararken, tdk’nın sitesinde işaret dillerinin giflerinin bulunduğunu gördüm bunun üzerine, bu gifleri kullanarak angular ile kelimelerin ve cümlerin anlık olarak bu gifler ile sunulabileceğini küçük bir angular uygulaması oluşturdum.

`http://www.tdk.gov.tr/components/com_gts/assets/images/{HARF}.gif`

Fakat tdk’nın sunduğu giflerde şöyle bir sorun bulunuyor, eğer harf ASCII dışı özel bir Türkçe karakter ise, harfin sonuna “t” ekleniyor. Örneğin “ş” harfi için “st” gibi.

HTML Kodlarımız şöyle;
~~~~HTML
İşaret Dili – Angular

İşaret dili ile göstermek istediğiniz içeriği giriniz;
 • ~~~~

  Ana mantığımız ng-model ile aldığımız `cumle` değişkenini track by $index olarak her harf için ng-repeat ile tekrar ettiriyoruz. Her harf için `escHarf()` fonksiyonunu çağırıyoruz.

  ~~~~JS
  var uygulama = angular.module(“ngUygulamam”, []);
  uygulama.controller(“ngKontrol”, function($scope){
  $scope.cumle = “”;
  $scope.imgRoot = “http://www.tdk.gov.tr/components/com_gts/assets/images/”;
  $scope.escHarf = function(hrf){
  return turkishCase(hrf);
  };
  });

  function turkishCase(hrf){
  switch(hrf) {
  case “ç” :
  case “Ç” :
  return “ct”;
  break;
  case “ğ”:
  case “Ğ”:
  return “gt”;
  break;
  case “ş”:
  case “Ş”:
  return “st”;
  break;
  case “ö”:
  case “Ö”:
  return “öt”;
  break;
  case “ü”:
  case “Ü”:
  return “ut”;
  break;
  case “ı”:
  case “I”:
  return “it”;
  break;
  case “İ”:
  return “i”;
  break;
  default:
  return hrf.toLowerCase();
  }
  }
  ~~~~

  An itibari ile uygulama boşlukları desteklemiyor, Github üzerinden önerilerinizi ekleyebilirsiniz; [https://github.com/btk/TurkceIsaretDili](https://github.com/btk/TurkceIsaretDili)

  Yorumları Göster veya Yeni Yorum Yaz