Dexie.js ile Daha Rahat IndexedDB Kullanımı

Dexie.js, indexedDB için bir wrapper kütüphanesidir diyebiliriz. Eğer indexedDB kavramına yabancıysanız, indexedDB'yi, tarayıcılar tarafından standart olarak kullanılan client-side veritabanıdır diyebiliriz.

Peki indexedDB'nin kendi programlama arayüzü yerine bir wrapper'ı neden kullanıyoruz?

IndexedDB, aslına bakarsanız çok karışık ve javascript'in geliştiği kodlama yönüne göre farklı şekilde gelişmiş bir API, bu nedenle geliştiricilere yabancı veya itici gelebiliyor. Dixie.js ile bu sorunu aşabiliyorsunuz.

<script>
  //
  // Define your database
  //
  var db = new Dexie("friend_database");
  db.version(1).stores({
    friends: 'name,shoeSize'
  });

  //
  // Open it
  //
  db.open().catch(function (e) {
    alert ("Open failed: " + e);
  });

  //
  // Put some data into it
  //
  db.friends.put({name: "Nicolas", shoeSize: 8}).then (function(){
    //
    // Then when data is stored, read from it
    //
    return db.friends.get('Nicolas');
  }).then(function (friend) {
    //
    // Display the result
    //
    alert ("Nicolas has shoe size " + friend.shoeSize);
  }).catch(function(error) {
    //
    // Finally don't forget to catch any error
    // that could have happened anywhere in the
    // code blocks above.
    //
    alert ("Ooops: " + error);
  });
</script>

Getting started yazısından aldığım şu kod üzerinde arkadaşlar ve arkadaşların ayakkabı numaralarını tutuyoruz.

Getting Started: https://github.com/dfahlander/Dexie.js/wiki/Getting-started

Github: https://github.com/dfahlander/Dexie.js

NPM üzerinden yükleyebilirsiniz;

npm install dixie

Eğlenceli geliştirmeler 🙂

Yorumları Göster veya Yeni Yorum Yaz