Dexie.js ile Daha Rahat IndexedDB Kullanımı

Dexie.js, indexedDB için bir wrapper kütüphanesidir diyebiliriz. Eğer indexedDB kavramına yabancıysanız, indexedDB’yi, tarayıcılar tarafından standart olarak kullanılan client-side veritabanıdır diyebiliriz.

Peki indexedDB’nin kendi programlama arayüzü yerine bir wrapper’ı neden kullanıyoruz?

IndexedDB, aslına bakarsanız çok karışık ve javascript’in geliştiği kodlama yönüne göre farklı şekilde gelişmiş bir API, bu nedenle geliştiricilere yabancı veya itici gelebiliyor. Dixie.js ile bu sorunu aşabiliyorsunuz.

~~~~JS

~~~~

Getting started yazısından aldığım şu kod üzerinde arkadaşlar ve arkadaşların ayakkabı numaralarını tutuyoruz.

Getting Started: [https://github.com/dfahlander/Dexie.js/wiki/Getting-started](https://github.com/dfahlander/Dexie.js/wiki/Getting-started)

Github: [https://github.com/dfahlander/Dexie.js](https://github.com/dfahlander/Dexie.js)

NPM üzerinden yükleyebilirsiniz;
~~~~
npm install dixie
~~~~

Eğlenceli geliştirmeler 🙂

Yorumları Göster veya Yeni Yorum Yaz