Javascript Array.map() Metodu ve Kullanımı

Javascript array veri tipinde, her bir array elemanı için gerçekleştirilmesini istediğimiz fonksiyonlar olduğu durumlarda map() metodu gerçekten çok işe yarar bir özellik.

var array = [5,10,22,4];
var array2Kati = array.map(function(sayi){
  return sayi * 2;
});
console.log(array2Kati);

Konsol çıktısı: Array [ 10, 20, 44, 8 ]

Buna ek olarak map() metodu ile yeni bir array döndürmek zorunda da değilsiniz, array içindeki elemanların her biri için gerçekleştirmek istediğiniz aksiyonu map ile gerçekleştirebilirsiniz.

Şöyle ki;

function ucwords(str) {
  return (str + '').replace(/^([a-z])|\s+([a-z])/g, function ($1) {
    return $1.toUpperCase();
  });
}

var array = ["patates", "domates", "patlıcan"];
array.map(function(sebze){
  console.log(ucwords(sebze));
});

Konsol çıktısı: Patates Domates Patlıcan

Map metodu içerisine aldığı fonksiyonun ilk argümanına, elemanları teker teker geçirmektedir. Buna göre her elemana uygulanmasını istediğimiz fonksiyonun metod ismini map metoduna vermemiz yeterli.

var array = [100,64,25,49];
var kareKokuAlinmis = array.map(Math.sqrt);
console.log(kareKokuAlinmis);

Konsol çıktısı: Array [ 10, 8, 5, 7 ]

Örnekte kullandığım fonksiyon, bult-in bir javascript fonksiyonu ve argüman olarak verilen sayı değişkenin karekökünü dönderiyor.

NOT: Bundan sonra örnekleri farklılaştırabilir ve çoğaltabilirsiniz. Ben şahsen map metodunu en çok, array halindeki objelere, objenin bir değişkenine göre yeni bir default değişken inject etmek için kullanıyorum.

Bir sonraki yazıda da, bir diğer çok kullanışlı bulduğum array prototip metodu, filter() üzerine tartışacağız.

Yorumları Göster veya Yeni Yorum Yaz