Javascript’te Türkçe Karakterleri Büyütüp Küçültmek – toLocaleUpperCase()

Javascript’te küçük harflerden oluşan bir string’i büyük hale getirmek için, .toUpperCase() veya küçük hale getirmek için .toLowerCase() metodlarını kullanıyoruz. Bir örneğini şöyle gösterelim;

~~~~JS
var sebze = “patates”;
console.log(sebze.toUpperCase());
// PATATES çıktısını verir
~~~~

Fakat, eğer büyük hale getirmeye çalıştığımız string Türkçe karakterler içeriyorsa, bu durumda bu metodlar bazı tarayıcılarda veya tarayıcı motorlarında işe yaramamakta;

Bu tip durumlar için, büyütme veya küçültmeyi, tarayıcı diline göre yapan, .toLocaleUpperCase() veya küçültmek için .toLocaleLowerCase() metodlarını kullanabilirsiniz;

~~~~JS
var sebze = “soğan”;
console.log(sebze.toLocaleUpperCase());
// SOĞAN çıktısını verir.
~~~~

Ayrıntılı bilgi için; [şurayı ziyaret edin.](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/toLocaleUpperCase)

Yorumları Göster veya Yeni Yorum Yaz