Array filter özelliği Arşivi

26 Ağu 2016

Javascript Array.filter() Metodu ve Kullanımı

Önceki yazılarımdan birisinde array prototipinin .map() özelliğinden bahsetmiştik. [Ayrıca göz atabilirsiniz.](http://www.buraktokak.com/javascript-array-map-metodu-ve-kullanimi/) Bu yazıda bir diğer, kullanım alanı az olmasına rağmen kodlamayı hızlandıran array metodu filter()’ın nasıl kullanıldığından bahsedeceğim; Filter, array içinde, array ile alakadar verileri kullanarak, istenilen durumlara göre array’i filtrelemenizi sağlayan bir metoddur. Map metodu gibi, her array elemanı için boolean dönen bir fonksiyon […]