ES6 Arşivi

07 Jul 2016

Javascript’te “use strict” Ne İçin Kullanılır?

"use strict"; komutu genellikle Javascript dosyasının başında belirtilen ve yazılacak Javascript kodunun strict modunda (nizami - katı) execute edinilmesinin istendiğini belirtir. Burada nizami mod olarak bahsettiğimizi şöyle açıklayalım; bazen baştan savma yazılan kodlarda örnek vermek gerekirse, değişken tanımlarken degisken = "wow"; şeklinde var betimleyicisini kullanmıyoruz. Bu tip durumlarda javascript motoru değişkenin tanımlanmamış olduğunu görüp bizim […]

29 Jun 2016

ECMAScript 6 ile String ve Değişken Gömme Özelliği

Javascript ile stringlerin yönetimi konusunda bazen sıkıntılar çıktığını 3 yılık JS yazan birisi olarak söyleyebilirim. Bazı durumlarda ' ve " ile sıkıntılı durumlarda kalabiliyorsunuz, sayfadaki break karakterleri ile de sıkıntılı çalışan stringler ES6 ile revize edilip gerçekten kolay bir hale getirilmiş. Anlatmaya çalıştığım şeyi şöyle göstereyim. var degisken = "değişkenin ilk satırı ikinci satır üçüncü […]

28 Jun 2016

ES6 Varsayılan Fonksiyon Parametreleri Özelliği Kullanımı

ES6'in, syntax olarak birçok kolaylık sağlayacak özelliği beraberinde getirdiğinden bahsetmiştik. Bu özelliklerden birisi, çoğu tarayıcı tarafından da implement edilmiş olan bir değişkene default değer atama özelliği. Bu özelliği bir örnek ile gösterelim; window.onload = varsayilanF(); function varsayilanF(text){ if(!text){ text = "varsayılan yazı"; } console.log(text); } Bu kod için varsayılan fonksiyonu için text değişkenin boş gönderdik. […]

28 Jun 2016

ECMAScript 6’nın Hangi Özelliklerini Tarayıcılar Destekliyor?

Önceki yazılarımızda Javascript'in yeni versiyon serisinden bahsetmiştik. Fakat önemli olan, an itibari ile ES6'nın her özelliğini her tarayıcı üzerinde kullanabilir miyiz? Burada bahsetmemiz gereken önemli bir diğer bilgi, her tarayıcının, bahsettiğimiz standartları kendilerinin implement ettiğidir. Şöyle ki, Google Chrome ES6 ile gelen X özelliğini tarayıcısına implement etmişken, Mozilla Firefox bu özelliği henüz implement etmemiş olabilir. […]

27 Jun 2016

ECMAScript 6 (ES6) Nedir? Nasıl Kullanılır?

ES6 (ECMAScript 6), Javascript'in 2015 yılında belirlenen yeni standartlarını temsil eder. Bazı kaynaklarda ES 2015 olarak da geçer. Ayrıca ECMAScript standartı ve bu standartın tarihini şu yazıda okuyabilirsiniz. An itibari ile tarayıcılar tarafından geçerli standart olarak kulllanılan ES5.1 standartına, Javascript'in evrimine paralel olarak gelen birçok yeniliği içinde kapsayan ES6'nın kilit ve temel özelliklerine ilerleyen zamanlarda […]

26 Jun 2016

ECMAScript, Javascript Standartları ve Geçmişi

Javascript, diğer web teknolojilerinde olduğu gibi bir standarta sahiptir. Bu standarta ECMAScript (Kısaca ES) adını veriyoruz. Bu standartın versiyonlaması da tam sayılarla yapılıyor. Örneğin an itibari ile çoğu tarayıcı tarafından kullanılan versiyonun ECMAScript 5 (5. versiyon) olduğunu söyleyebiliriz. Javascript'in erken zamanlarında ES1 ve ES2 tam olarak tanımlandı diyemeyiz. ES3 ilk defa Javascript versiyonunun düzgün şekilde […]